Bezoek het Plein van de Hemelse Vrede

Het Plein van de Hemelse Vrede, ook wel bekend als Tiananmen Square, is een van de bekendste plaatsen van Beijing. Dit is het plein waar het grote portret van de communistische leider Mao Zedong hangt, uitkijkend op zijn eigen mausoleum dat op het plein staat. De Verboden Stad grenst aan het plein aan een kant, maar aan de overige zijdes van het plein overheersen voornamelijk majestueuze, communistische bouwwerken. Het Plein van de Hemelse Vrede kreeg wereldwijde bekendheid tijdens het Tiananmenprotest in 1989. Meer dan een miljoen burgers, waaronder voornamelijk veel studenten, protesteerden op het plein tegen de corruptie van de Communistische Partij van China. Er werd gevraagd om politieke hervormingen en meer democratie. De eerste demonstraties begonnen op 15 april 1989 en uiteindelijk heeft het leger de demonstratie moet eindigen, een gewelddadige reactie waarbij vandaag de dag nog steeds niet bekend is hoeveel doden er bij zijn gevallen. De schattingen lopen van enkele honderden tot enkele duizenden. Het meest bekende beeld van deze demonstratie is die van een man die recht voor een colonne tanks ging staan die waren ingezet om het Plein van de Hemelse Vrede schoon te vegen. Er wordt aangenomen dat deze man gefusilleerd is nadat de internationale pers weg was, maar dit is nooit bewezen.