Privacy Policy & Cookiebeleid

Bij Tenzing Travel doen we er alles aan om u van informatie, inspiratie en uiteindelijk een onvergetelijke reis te voorzien. Om dit te kunnen realiseren hebben wij in veel gevallen persoonsgegevens van u nodig. Bijvoorbeeld om de nieuwsbrief of een offerte naar u te kunnen versturen of om uw reis te kunnen vastleggen. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Op deze pagina leest u meer over onze omgang met persoonsgegevens.

Snel naar:

 • Algemene informatie
 • Gegevensverzameling
 • Gegevens en derde partijen
 • Gegevensbeveiliging
 • Bewaartermijn van uw gegevens
 • Cookiebeleid
Simone Jansen
Directeur Tenzing Travel

Wij zijn AVG OK

De Stichting AVG heeft vastgesteld dat door Tenzing Travel de nodige privacy inspanningen worden gedaan om te voldoen aan de AVG-wetgeving zoals die in werking is getreden op 25 mei 2018. Bekijk hier onze AVG-OK pagina

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en snappen dat u wilt weten wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacy policy leggen wij daarom uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel. Ook leggen we uit wat uw rechten zijn, wie er toegang heeft tot uw gegevens en hoelang we deze gegevens bewaren. U kunt ervanuit gaan dat wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving houden, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in dat wij:

 • Uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen die ervoor zorgen dat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Gegevensverzameling

Hieronder vindt u alle relevante informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na het lezen van onze privacy policy toch nog vragen hebben, stuur dan een e-mail naar info@tenzingtravel.nl.

 

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • U informeren en inspireren d.m.v. nieuwsbrieven.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uw inschrijving via het aanmeldformulier van onze nieuwsbrief.

Om dit doel te realiseren kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • E-mailadres
Persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten (denk aan een telefonisch gesprek bij een verzoek tot een belafspraak of een uitgewerkte offerte na een aanvraag).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uw mondelinge toestemming of met schriftelijke toestemming (per e-mail, post of door middel van het invullen van een formulier op onze website).

Afhankelijk van waarvoor u interesse toont (o.a. offerte en belafspraak), kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen om bovenstaande doelstelling te realiseren:

 • Aanhef
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres
Persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoeren van de opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht (zoals het boeken van een reis)

Om deze doelen te realiseren, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Aanhef;
 • Naam
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land);
 • Geboortedatum;
 • Kopie paspoort;
 • Creditcardgegevens;
 • Bankrekeninggegevens;
 • Gegevens over gezondheid;
 • Voorkeuren voor maaltijden en/of diëten (die mogelijk een religieuze overtuiging uitdrukken, zoals koosjer- of halalmaaltijden).

Toelichting op de gevraagde gegevens

Wij vragen om uw adresgegevens, zodat wij u indien nodig een reispakket toe kunnen sturen. De geboortedata van alle (mede)reizigers hebben wij o.a. nodig om uw vliegtickets, autohuur, verblijf en excursies te kunnen verzorgen. In sommige gevallen vragen wij u om een kopie van uw paspoort, bijvoorbeeld om binnenlandse vluchten en treinkaartjes voor u te kunnen regelen. Gegevens over uw gezondheid betreffen bijvoorbeeld allergieën en zwangerschappen, zodat wij dit (wanneer nodig) aan de luchtvaartmaatschappijen en hotels kunnen doorgeven. Tot slot hebben wij uw creditcard- en/of bankrekeninggegevens nodig voor administratieve doeleinden.

Gegevens en derde partijen

De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het uitvoeren van reizen (denk aan hotels, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurders etc.);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, boekingsgegevens en de communicatie met (potentiële) klanten (in de vorm van een CRM-systeem);
 • Onze nieuwsbrieven (in de vorm van software)

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Tenzing Travel van uw gegevens kennis kunnen nemen, hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Veilige HTTPS-verbinding: gegevens die u via onze website naar ons toestuurt, worden versleuteld naar ons verzonden en zijn niet leesbaar voor anderen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen die uw persoonsgegevens beschermen.

Bewaartermijn van uw gegevens

Tenzing Travel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.

Cookiebeleid

Tenzing Travel maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term ‘cookies’.

Geplaatste cookies

Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Alleen met uw toestemming zijn cookies van ons of derden geplaatst.

Blokkeren van cookies

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Verwijderen van geplaatste cookies

Geplaatste cookies kunt u zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser, verwijder de cookies via Your Online Choices of met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

Cookie-instellingen wijzigen

Klik hier om uw cookie-instellingen te wijzigen.

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet in onze systemen worden uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van een respons van uw kant waarmee u een dienst aanvraagt, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren of het invullen van een formulier. Uit deze cookies kunnen we geen persoonsgegevens herleiden. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website werken dan wellicht niet.

Analyse cookies

We plaatsen cookies waarmee we anoniem uw klikgedrag in kaart brengen. Met deze cookies analyseren we hoe bezoekers de website gebruiken. Door gegevens te verzamelen en te rapporteren, kunnen wij beter begrijpen wat al goed werkt en wat we nog kunnen verbeteren aan onze website. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht.

Marketing cookies

Marketingcookies maken het mogelijk om advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Door in te stemmen met marketingcookies, krijgt u op andere websites en via social media advertenties te zien die aansluiten bij uw voorkeuren. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, Pinterest, TikTok en YouTube vallen onder deze laatste categorie. Als u deze cookies niet toestaat zult u minder van onze op u gerichte advertenties zien, maar kunt u nog steeds wel algemene advertenties van ons tegenkomen op externe websites.

Contact

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen, opmerkingen of klachten heeft, neem dan contact met ons op via info@tenzingtravel.nl.

Laatste wijziging: 06-03-2024