Zeker op reis

Wij vinden het belangrijk dat u met een zeker gevoel op reis kunt. Pas dan kunt u echt genieten! Tenzing Travel is onderdeel van Travelnauts BV en aangesloten bij de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds. Dit betekent dat wij aan strenge eisen moeten voldoen ten aanzien van de geboden reis, de betalingsvoorwaarden en eventuele onoverkomelijkheden tijdens uw reis. Zo loopt u minimale financiële risico’s en kunt u met een gerust gevoel op reis.

Inge Stam
Reisspecialist Tenzing Travel

Boek uw reis met een gerust gevoel

Kijkt u er ook zo uit naar een nieuw reisavontuur? Wij willen graag uw Tenzing zijn; de gids die u voorgaat en voor u een onvergetelijke reis verzorgt. Om ontspannen op reis te kunnen gaan, is het van belang zekerheid in te bouwen zowel voor, tijdens als na de reis. En dat is precies wat wij voor u doen.
Onze reisspecialisten luisteren naar uw wensen, kennen de bestemmingen heel goed en zorgen tot in de kleinste details voor een passende reis. Mocht er tijdens de reis onverhoopt toch iets zijn, dan zijn wij 24/7 bereikbaar. Daarnaast zijn wij aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds voor eerlijke voorwaarden, zekerheid van repatriëring en meer. Zo kunt u volledig ontzorgd, met een gerust gevoel op reis en hoeft u alleen nog maar te genieten.

ANVR-Reizigersvoorwaarden

Travelnauts BV, handelend onder de naam Tenzing Travel (KvK nr. 34270807), is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-reizigersvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B: Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR-brochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden ook andere belangrijke informatie.

Bekijk de ANVR-brochure

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Travelnauts BV, handelend onder de naam Tenzing Travel (KvK nr. 34270807) is aangesloten bij de SGR. Dit certificaat is het bewijs dat onze, op de website gepubliceerde reizen, binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen. U kunt dit ook controleren via www.sgr.nl

Deze SGR-garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is, dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Wanneer de overeenkomst ook het vervoer omvat, en de plaats van bestemming reeds is bereikt, dan wordt er zorggedragen voor de terugreis.

Eigen bijdrage aan SGR
Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5 per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op uw geboekte vakantie gratis, maar ook in de toekomst moet het garantiefonds er voor u zijn, zodat u onbezorgd op reis kunt blijven gaan.

Calamiteitenfonds

Travelnauts BV, handelend onder de naam Tenzing Travel (KvK nr. 34270807) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Algemene Reisvoorwaarden Tenzing Travel

De navolgende bepalingen zijn door Tenzing Travel zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaats gevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.
Lees daarom deze aanvullende boekingsvoorwaarden van Tenzing Travel op het gebied van o.a. aanbetalen en annuleren zorgvuldig door.